Les dones més longeves tenen menys risc de patir malalties multisistèmiques que els homes

Segons una recerca liderada des de Lleida, que ha analitzat la història clínica de prop de 500.000 persones majors de 50 anys

Les dones amb vides més llargues són menys susceptibles de patir malalties multisistèmiques -aquelles que afecten més d'un sistema orgànic, com el digestiu i el respiratori- que els homes. A més, l'aparició de les malalties s'endarrereix en persones amb més edat, tant dones com homes. Aquestes són algunes de les conclusions d'una recerca liderada des de Lleida per la Universitat de Lleida, la Unitat de Suport a la Recerca de Lleida de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol (IDIAPJGol) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

La investigació, publicada a la revista BMC Medicine, posa de relleu la rellevància de les històries clíniques electròniques en l'estudi del procés d'envelliment i obre noves possibilitats en la prevenció de malalties relacionades amb l'edat que haurien d'ajudar els professionals del primer nivell assistencial a dissenyar plans d'atenció i tractament individualitzats.

"Les intervencions sanitàries centrades en endarrerir l'envelliment i les malalties relacionades amb l'edat haurien de ser les més eficaces per augmentar l'esperança de vida en salut", ha explicat la professora de la UdL, Mariona Jové, que ha participat en l'estudi. "Aquestes troballes ofereixen informació valuosa per als professionals de l'atenció primària per millorar la qualitat de vida de la població a Catalunya, a través d'una atenció individualitzada", ha afegit la investigadora.

L'estudi s'ha realitzat amb les dades procedents del Sistema d'informació per al desenvolupament de la investigació en Atenció Primària (SIDIAP) de gairebé mig milió de persones més grans de 50 anys, que van morir a Catalunya entre el 2006 i el 2022. L'estudi d'aquestes dades ha permès tenir una visió global sobre com les malalties afecten la longevitat i la qualitat de vida en les dones i els homes. "Els resultats mostren que, a mesura que la longevitat augmenta, l'inici de les malalties s'endarrereix progressivament, tant les que afecten un sistema orgànic com diversos. Hem observat que la quantitat d'individus que eviten malalties augmenta quan se superen els 87 o 88 anys, tot i que acaba disminuint quan la persona s'aproxima a l'edat de la seva mort", ha matisat l'investigador de l'IDIAPJGol, Joaquim Sol. "El nostre objectiu és estudiar, a nivell poblacional, els patrons de malaltia específics de cada sexe associats a l'esperança de vida humana", ha confirmat l'investigador.

Un ritme d'envelliment més lent implica menys risc de desenvolupar malalties i de mort prematura. Per això, el principal repte de les societats modernes és aconseguir que l'increment de l'esperança de vida vagi acompanyat d'un augment de la vida amb salut. En aquest sentit, entendre la relació entre l'edat d'aparició de les malalties i la longevitat humana han de permetre donar eines per poder augmentar tant la longevitat com la salut dels individus.

La recerca ha estat finançada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el Departament de Salut, la Diputació de Lleida, l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) i l'Instituto de Salud Carlos III.

Referència de l'article:

Sol, J., Ortega-Bravo, M., Portero-Otín, M. et al. Human lifespan and sex-specific patterns of resilience to disease: a retrospective population-wide cohort study. BMC Med 22, 17 (2024). https://doi.org/10.1186/s12916-023-03206-w

L'equip investigador del projecte