L'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya renova la col·laboració amb l'IRBLleida

Per quart any

L’Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya - demarcació de Lleida ha renovat la seva col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

Per quart any, l’Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya - demarcació de Lleida aposta pel foment de la recerca biomèdica a Lleida i manté la seva col·laboració econòmica amb l'IRBLleida.

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya representa els enginyers de l'àmbit industrial, defensa la professió i els seus interessos, la bona praxi de l'enginyeria i en regula la seva pràctica. Les Demarcacions territorials garanteixen la presència de la professió al territori i la proximitat de les nostres institucions al col·lectiu, a la industria i al conjunt de la societat. La Demarcació de Lleida té inscrits 346 adscrits, 287 col·legiats/associats i 59 socis escolars, i la seva Junta Directiva coordina i treballa en les diferents comissions de la Demarcació: Comissió de Relacions Exteriors, Comissió d'Energia, Comissió de Formació i Comissió d'Activitats.

Els representants de l'associació, Josep Francesc Solà i Guillem Boira, amb el responsable de Promoció de l'IRBLleida, Josep Maria Bosch