El Col·legi Oficial de Metges de Lleida renova l'acord de col·laboració amb l'IRBLleida

Per fomentar la recerca biomèdica

Des de l’any 2012, el Col·legi Oficial de Metges de Lleida és entitat col·laboradora de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) per fomentar la recerca biomèdica a la demarcació de Lleida.

Les funcions del Col·legi Oficial de Metges de Lleida són assumir la representació dels metges i de les societats professionals col·legiades davant les autoritats i els organismes públics o privats, promoure i desenvolupar la formació mèdica continuada dels col·legiats i promoure i exercir la vigilància i el control de les actituds i les pràctiques mèdiques.

El president del Col·legi Oficial de Metges de Lleida, Ramon Mur, amb el responsable de Promoció de l'IRBLleida, Josep Maria Bosch