Neix CERCAGinys!

Plataforma d'accés a les infraestructures científiques i tècniques dels 41 centres CERCA

CERCAGINYS és la plataforma d'accés a les infraestructures científiques i tècniques dels 41 centres CERCA. El web recull 196 plataformes classificades per categories i per acreditacions de qualitat.

La iniciativa vol optimitzar l'accés a aquestes instal·lacions per a tota la comunitat científica i tecnològica, i, molt especialment, vol evidenciar la possibilitat que el sector privat empresarial i industrial també en faci ús, i accedeixi, així mateix, als serveis de personal tècnic altament qualificat.

La proposta forma part d'un projecte més ampli, vinculat al Pla d'acció d'infraestructures finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la I-CERCA. L'acord amb el Ministeri reconeix l'existència d'un sistema de centres a Catalunya i obre la porta a la futura creació d'una Infraestructura Científicotècnica Singular(ICTS) virtual.

A més del portal, el projecte desenvolupa un protocol de funcionament que inclou tarifes CERCA, destina bona part del pressupost a la reparació i el manteniment d'equipaments i ofereix formació específica en gestió de qualitat, acreditacions, gestió de dades obertes i OpenData.

Més informació: programes.cerca@gencat.cat