Premien un projecte de recerca de l’Arnau de Vilanova sobre la relació entre els trastorns de la respiració nocturna i les úlceres del peu diabètic

Josep León està inscrit al Grup de Recerca en Obesitat, Diabetis i Metabolisme (ODIM)

L'Associació Catalana de Diabetis ha atorgat a Josep León, facultatiu especialista del servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el Premi al millor Projecte de Recerca Clínica per l'estudi "Impacte dels trastorns de la respiració nocturna en les característiques i evolució de les úlceres del peu en pacients amb diabetis". Aquest Premi forma part de la convocatòria Ajut a la Recerca Clínica en Diabetis 2021 i ha estat entregat durant la XIV Jornada de l'Associació Catalana de Diabetis, celebrada a Reus els passats 16 i 17 de juny.

L'objectiu del projecte és aprofundir en l'estudi dels trastorns respiratoris durant el son (TRS) i, especialment, en l'impacte dels períodes d'hipòxia (disminució d'oxigen en les cèl·lules i teixits de l'organisme) mantinguda i intermitent, com a factor pronòstic en la cicatrització de les úlceres del peu diabètic (UPD). Segons explica Josep León, "aquesta línia de recerca que estudia la relació entre la diabetis i la síndrome d'apnees del son ha centrat bona part del treball del nostre grup en els darrers anys". Concretament, l'estudi proposa establir la prevalença d'apnees del son en els pacients amb UPD i avaluar l'associació entre les característiques de la hipòxia nocturna amb les característiques de les úlceres (mida, profunditat) i la seva evolució (temps de cicatrització, recidiva o amputació).

"Creiem que aprofundir en aquests objectius ens ha de permetre millorar el nostre coneixement sobre els mecanismes que produeixen una evolució tòrpida en les UPD en determinats pacients", explica León i afegeix que "busquem la identificació dels factors pronòstics de mala evolució de les UPD, centrant-nos en el període nocturn, en què la diabetis representa un factor de risc de presentar major nombre d'episodis d'apnea i hipòxia greu". Aquesta informació servirà per a personalitzar l'abordatge terapèutic de l'UPD, i posar així les bases per estudiar si el diagnòstic i tractament de l'apnea del son pot millorar el seu resultat i evolució. 

"L'assoliment de resultats positius pot establir les bases d'un nou abordatge de les UPD, amb el cribratge precoç per part dels serveis d'Endocrinologia de l'apnea del son i la corresponent derivació preferent a les unitats especialitzades per iniciar el tractament. Aquesta forma d'actuar hauria de modificar les actuals guies assistencials, al mateix temps que obre les portes a una millora en el pronòstic de les UPD", conclou.

Josep León està inscrit al Grup de Recerca en Obesitat, Diabetis i Metabolisme (ODIM) de l'Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida, liderat per Albert Lecube, cap del servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

El facultatiu especialista del servei d'Endocrinologia i Nutrició, Josep León