Premis Extraordinaris de Doctorat 2022 de la UdL a 4 investigadors i investigadores IRBLleida

Dels àmbits de Medicina i Cirurgia, Biomedicina, Psicologia i Infermeria i Fisioteràpia

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida (UdL) ha otorgat els Premis Extraordinaris de Doctorat 2022 als diferents programes de doctorat de la UdL, entre els quals es troben 4 investigadors i investigadores que van realitzar el seu doctorat a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Es tracta de:

Medicina i Cirurgia
Dra. Esther Sapiña Beltrán
Títol de la Tesi: ESTUDIO DEL EFECTO DEL SÍNDROME DE APNEASHIPOPNEAS DEL SUEÑO Y SU TRATAMIENTO CON CPAP EN DIFERENTES FENOTIPOS DE PRESIÓN ARTERIAL
Direcció: Dr. Manuel Sánchez de la Torre i Dra. Mireia Dalmases Cleries

Biomedicina
Dra. Elena Britti
Títol de la Tesi: DORSAL ROOT GANGLION NEURONS AS A MODEL OF FRIEDREICH ATAXIA
Direcció: Dr. Joaquim Ros Salvador

Psicologia
Dr. Ignacio Lucas Adell
Títol de la Tesi: EXECUTIVE FUNCTIONS, EMOTION AND PERSONALITY: ACTIVITY OF THE PREFRONTAL CORTEX THROUGH FUNCTIONAL NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY (FNIRS)
Direcció: Dr. Antoni Aluja Fabregat

Infermeria i Fisioteràpia
Dra. Carolina Climent Sanz
Títol de la Tesi: CONCEPTUALIZATION OF POOR SLEEP QUALITY IN THE CONTEXT OF FIBROMYALGIA: FROM PATIENT EXPERIENCE TO MANAGEMENT
Direcció: Dra. Montserrat Gea Sánchez, Dra. Maria Teresa Moreno Casbas i Dra. Cristina Esquinas López


El premi, per a persones que han hagin defensat la tesi en el curs 2020-21, consisteix en un diploma acreditatiu, expedit pel rector de la Universitat de Lleida, i la inclusió a l'expedient acadèmic de l'estudiant de la menció explícita del Premi atorgat. Aquesta menció constarà en les certificacions acadèmiques, així com en el Suplement Europeu al Títol.

Les 4 persones premiades que han estat en grups de recerca de l'IRBLleida: Esther Sapiña, Elena Britti, Ignacio Lucas i Carolina Climent