Controlar l'ansietat de l’alumnat d’Infermeria, clau per evitar dificultats en el seu desenvolupament acadèmic

La recerca també confirma l’eficàcia d’una eina de detecció ràpida d’aquesta patologia

Una recerca realitzada a Lleida ha confirmat la necessitat de controlar l'ansietat de l'alumnat del Grau d'Infermeria per evitar dificultats en el desenvolupament acadèmic efectius dels i les estudiants. A més, ha validat l'eficàcia d'una eina de detecció ràpida d'aquesta patologia, l'Escala d'Ansietat Analògica Visual (VAS-A). La investigació ha estat liderada per personal investigador del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i del Grup de Recerca de cures de salut (GRECS), amb la col·laboració de Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. La troballa s'ha publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

"Aquesta investigació és d'interès per a tota la comunitat que estudia i/o treballa en l'àmbit de la salut mental i la docència universitària, donat el seu enfocament al diagnòstic de l'ansietat en l'alumnat d'infermeria" ha confirmat una de les investigadores, Olga Masot Ariño.

L'ansietat és un dels problemes més comuns entre els estudiants d'infermeria. Per a detectar-lo, s'utilitza l'Inventari d'Ansietat State-Trait (STAI), però es tracta d'un mètode llarg que dificulta la detecció ràpida. Amb l'objectiu de validar un instrument més ràpid i eficaç per a la seva detecció precoç, es va dur a terme un estudi observacional amb 185 estudiants de quart curs d'infermeria. Els resultats van mostrar que l'Escala d'Ansietat Analògica Visual (VAS-A) és un instrument útil i ràpid per a avaluar als estudiants en una crisi que podria generar ansietat.

"En el context de crisis sanitàries com la de la primera onada de la COVID-19 (primavera de 2020) es fa necessari disposar d'instruments de valoració que siguin eficients, ràpids i fàcils d'utilitzar. En aquest sentit, l'estudi demostra que en aquest context és possible una detecció ràpida de l'ansietat mitjançant l'Escala d'Ansietat Analògica Visual (VAS-A) i un enfocament en profunditat amb el Qüestionari d'Ansietat Estat-Tret (STAI)" ha afirmat la primera autora de l'article i professora de la Universitat de Lleida, Anna Lavedán Santamaría.

"És crucial avaluar i crear recursos per ajudar els estudiants d'infermeria a afrontar de manera eficaç les seves emocions durant els períodes d'estrès, com el que es va viure amb la virtualització de la docència i l'aplicació de l'auxili sanitari en els mesos més durs de la pandèmia" ha afegit la investigadora i degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la UdL, Judith Roca Llobet.

Aquesta recerca també posa de manifest la importància de vigilar l'ansietat, que pot dificultar el desenvolupament acadèmic efectiu dels estudiants d'infermeria. Per a vigilar l'ansietat, el personal investigador proposa analitzar i redistribuir les càrregues acadèmiques i les pràctiques clíniques, millorar les metodologies d'ensenyament i els sistemes d'avaluació actuals i explorar estratègies d'intervenció psicològica per a mitigar les conseqüències de la pandèmia.

La recerca ha estat finançada per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) i el programa CERCA de la Generalitat de Catalunya.

Article: Lavedán Santamaría, A.; Masot, O.; Canet Velez, O.; Botigué, T.; Cemeli Sánchez, T.; Roca, J. Diagnostic Concordance between the Visual Analogue Anxiety Scale (VAS-A) and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) in Nursing Students during the COVID-19 Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 7053. https://doi.org/10.3390/ijerph19127053

a investigació ha estat liderada per personal investigador del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i del Grup de Recerca de cures de salut (GRECS)