L’IRBLleida ofereix 11 ajuts per fomentar la incorporació de personal investigador a la recerca en salut de Lleida

La Diputació de Lleida finança amb 279.300 € aquesta convocatòria

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha obert la novena convocatòria d'ajuts per a la Promoció de la Recerca en Salut. La Diputació de Lleida finança aquesta ajuda, que enguany canvia de nom i s'anomena 'Ajuts al Talent en Investigació Biomèdica', amb 279.300 €. Per primera vegada, aquesta convocatòria inclou una categoria d'iniciació a la recerca, que finança l'IRBLleida, per a persones que han completat un grau i un màster i han estat acceptades per un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. També es manté la categoria creada el 2020 per a fomentar la recerca en professionals de centres de Salut de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.

En total, s'han convocat 11 ajudes d'un any per a la incorporació de professionals investigadors en formació. La convocatòria es divideix en cinc categories diferents, totes elles amb una ajuda per categoria, excepte la categoria D, per a la finalització de tesis doctorals, que compta amb 7 ajudes. Els ajuts tindran una durada màxima d'un any i consistiran, cada un, en un import de 20.000 € anuals bruts, destinats a cobrir la remuneració del beneficiari. La Diputació de Lleida també es fa càrrec de cobrir el cost total de cada una de les contractacions.

La categoria A, ajut postresidència per dedicació a recerca, és un ajut per a la incorporació de professionals amb formació sanitària especialitzada per desenvolupar o participar en un projecte de recerca en salut en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. La categoria B, ajut postresidència per dedicació a recerca per a professionals de centres de Salut de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, també és per a la incorporació d'un professional amb formació sanitària especialitzada que exerceixin a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran abans i/o mentre gaudeixin de l'ajut, per desenvolupar o participar en un projecte de recerca en salut en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida.

La categoria C és un ajut postresidència per a donar suport al centre CREBA, és un ajut específic per a la incorporació d'un professional mèdic amb formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i activitats de formació en models experimentals porcins. La categoria D, ajuts per a la finalització de tesis doctorals, són ajuts per a estudiants de doctorat que estiguin matriculats en el programa de Doctorat en Salut o el Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la Universitat de Lleida (UdL), que estiguin esgotant (que finalitzi al llarg de l'any 2021) un contracte predoctoral.

La categoria E, creada aquest any, és per a estudiants que hagin completat un grau i/o un Màster que donin accés al programa de Doctorat en Salut o al programa de Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la UdL, i que estiguin o siguin acceptats en un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida.

------

L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de Catalunya.

Una de les beneficiàries de l'ajut de la convocatòria anterior, Maite Caus