Les dones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica són més susceptibles que els homes als efectes nocius del tabac

Segons una recerca realitzada a Lleida

Un estudi realitzat per personal investigador de Lleida ha identificat diferències per gènere entre pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). L’article, publicat a la revista BMC Pulmonary Medicine, determina que homes i dones tenen comorbiditats similars però les dones resulten ser més susceptibles als efectes nocius del tabac i presenten més bronquiectàsies (una malaltia crònica de les vies aèries que implica la diltació dels bronquis), entre altres efectes.

Conèixer la distribució i la força d'associació de cada comorbitat i factor de risc en els homes i dones diagnosticats de MPOC permet tenir una informació addicional a la pràctica clínica diària a l'hora d'identificar aquells pacients amb major sospita de patir una MPOC. La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és una malaltia de les vies aèries que es caracteritza per la dificultat de la mobilització de l'aire, especialment, durant l'expiració. La MPOC evoluciona d'una manera progressiva i, en general, els símptomes comencen a ser evidents a partir dels 40 o 50 anys. La dificultat de la mobilització de l'aire es manifesta, sobretot, durant l'activitat física (dispnea d'esforç). A mesura que la malaltia evoluciona, la sensació d'ofec (dispnea) es produeix amb esforços cada vegada més petits.

L’estudi ha estat realitzat pel cap d'estudis de la Unitat Docent MAFiC Lleida i investigador del grup de recerca Epidemiologia aplicada de l’IRBLleida, Josep Montserrat; la metgessa al CAP de l'Eixample de Lleida, Maite Castañ; la coordinadora de la USR Lleida-ICS i investigadora de l'IDIAP Jordi Gol i del grup de recerca Epidemiologia aplicada de l’IRBLleida, Marta Ortega; l’epidemiòleg i investigador del grup de recerca Epidemiologia aplicada de l'IRBLleida, Miquel Alsedà; el cap del servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i responsable del grup de recerca Investigació translacional en medicina respiratòria de l’IRBLleida, Ferran Barbé; l’investigador de la Unitat d'Epidemiologia Cardiovascular de la Vall d'Hebron, Josep Ramon Marsal, i el cap del Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública i el responsable del gup de recerca d’Epidemiologia aplicada de l'IRBLleida, Pere Godoy.

L'estudi és fruit de la beca SIDIAP (IDIAP Jordi Gol) guanyada pel Grup de Recerca l'any 2017 i que permet tenir accés a variables registrades a l'eCAP de més de 5,5 milions d'usuaris d'Atenció Primària de l'ICS. En aquest cas, el personal investigador va voler determinar si existien diferències clínico-epidemiològiques, de comorbiditats associades, i de paràmetres analítics i biomèdics entre els pacients diagnosticats de MPOC a Primària pel fet de ser home o dona. L’estudi es va realitzar entre el gener del 2012 i el desembre del 2017. Es van revisar les variables d'eCAP de 5.800.000 usuaris procedents d'un total de 279 Centres d'Atenció Primària d'arreu de Catalunya i van recolli-se aquelles variables d'interès d'entre els usuaris que complien els criteris d'inclusió.

Text: Comunicació IRBLleida i IDIAP Jordi Gol

El grup de recerca d'Epidemiologia Aplicada