Cursos

Iniciació formació online en protecció de dades

Tipus
Online
Data d’inici
dilluns, 15 novembre 21
Data de fi
dilluns, 29 novembre 21

L'Oficina del Delegat de Protecció de Dades iniciarà el dia 15 de novembre de 2021 el curs de formació online en la normativa de protecció de dades. El curs tindrà una durada de 15 dies naturals, finalitzant el dia 29 de novembre de l'any en curs i s'estima un treball personal de 4-5 hores.

S'han reservat 50 places per a l'IRBLleida per a cursar el Mòdul Bàsic, el qual permetrà conèixer els aspectes essencials i els conceptes clau del dret a la protecció de dades personals, prenent com a referència bàsica el Reglament (UE) 2016/679, conegut com Reglament general de protecció de dades (RGPD), complementat per la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les persones interessades poden escriure al formulari fins el 8 de novembre.

Curs per a personal contractat i adscrit a l’IRBLleida.


Aquest curs s’emmarca en el Nou Pla d’Acció HRS4R:

Acció 11. Promoure l'accés a la formació en recerca i al desenvolupament continu entre els investigadors:

  • Identificar les necessitats de formació dels investigadors en funció del desenvolupament professional.
  • Incrementar l'oferta d'activitats de formació contínua entre els investigadors amb el suport de la Comissió de Formació.
  • Realitzar un seguiment anual de les activitats de formació i de la qualitat percebuda pels investigadors.

Que pretén complir amb el principi 39. Accés a la formació en recerca i desenvolupament continu