Recerca > Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

Cirurgia experimental

El grup pretén desenvolupar projectes interdisciplinaris amb especial interés en aquelles tecnologies i metodologies relacionades amb la cirurgia de la paret abdominal i amb aplicabilitat a altres cirurgies com la bariàtrica, l'hepàtica... en concret, el grup estudia la resposta biomecànica del tancament de la paret abdominal enfront de factors físics i antropomètrics amb l'ús d'instruments de mesura dissenyats per a aquesta finalitat i que mesuren les forces de tracció de la paret abdominal després de la intervenció. L'objectiu és aconseguir un tancament òptim de la paret abdominal després d'una intervenció i evitar tensions i futures hèrnies en el pacient.

El Grup de Cirurgia Experimental se subdivideix en 4 nodes:

  • Cirurgia Digestiva
  • Paret Abdominal
  • Cirurgia Endocrina
  • Cirurgia Toràcica

El grup de recerca de Cirurgia Experimental està format per cirurgians, anestesistes, veterinaris i tècnics en investigació i gestió que treballen per desenvolupar projectes interdisciplinaris amb especial interès en aquelles tecnologies i metodologies relacionades amb la cirurgia experimental i la formació de professionals sanitaris, així com en el desenvolupament d'instruments amb aplicabilitat a diferents especialitats quirúrgiques, com la paret abdominal i l'hepàtica, entre d'altres.

En el grup de Cirurgia Experimental es poden identificar actualment línies de recerca definides, com la de paret abdominal, liderada pel Dr. Villalobos, que va començar amb l'estudi de la biomecànica de la paret abdominal per conèixer els factors físics i antropomètrics que hi intervenen durant el tancament i aconseguir la patent d'un instrument que permet realitzar mesures per conèixer-ne les forces de tancament. Així mateix, el grup ha realitzat estudis experimentals utilitzant pegues no biològiques per fixar les malles a la paret abdominal per reparar quirúrgicament les eventracions en un model experimental porcí de defecte de la paret abdominal.

La formació de postgrau representa una nova línia de recerca per al grup mitjançant la realització d'estudis sobre l'impacte de la simulació clínica física o biològica en la millora de la formació dels professionals en ciències de la salut. La recerca en el model porcí com a model experimental per estudiar diferents tècniques quirúrgiques, diagnòstiques i terapèutiques marca molts dels projectes que s'estan desenvolupant actualment: anatomia, control del dolor, trasplantament pulmonar, seguretat en sutures intestinals, etc., amb l'objectiu de poder obtenir models experimentals que permetin, a la llarga, extrapolar les troballes a la clínica humana i fer una medicina translacional de qualitat. Les activitats de recerca d'aquest grup es realitzen al Centre CREBA de l'IRBLleida.

Publicacions destacades

Cimas, FJ; Callejas-Valera, JL; Garcia-Olmo, DC; Hernandez-Losa, J; Melgar-Rojas, P; Ruiz-Hidalgo, MJ; Pascual-Serra, R; Ortega-Muelas, M; Roche, O; Marcos, P; Garcia-Gil, E; Fernandez-Aroca, DM; Ramón Y Cajal S; Gutkind, JS; Sanchez-Prieto, R

E1a is an exogenous in vivo tumour suppressor

CANCER LETTERS 399 74-81. .

[doi:10.1016/j.canlet.2017.04.010]

Martinez-Sanchiz, C; Garcia-Olmo, DC; Picazo-Martinez, MG; Nam-Cha, SY; Gimenez-Bachs, JM; Flores-Bautista, AB; Diaz-Piqueras, A; Salinas-Sanchez, AS

Diagnostic and prognostic value of the detection of hTERT mRNA in renal tumors

Urologic Oncology-Seminars And Original Investigations 37 749-757. .

[doi:10.1016/j.urolonc.2019.03.011]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jorge J. Olsina Kissler

Jorge J. Olsina Kissler

Hospital Universitari Arnau de Vilanova