Recerca > Medicina i teràpia experimental

Cirurgia experimental

El grup pretén desenvolupar projectes interdisciplinaris amb especial interés en aquelles tecnologies i metodologies relacionades amb la cirurgia de la paret abdominal i amb aplicabilitat a altres cirurgies com la bariàtrica, l'hepàtica...En concret, el grup estudia la resposta biomecànica del tancament de la paret abdominal enfront de factors físics i antropomètrics amb l'ús d'instruments de mesura dissenyats per a aquesta finalitat i que mesuren les forces de tracció de la paret abdominal després de la intervenció. L'objectiu és aconseguir un òptim el tancament de la paret abdominal després d'una intervenció, evitant tensions i futures hèrnies en el pacient.

Publicació destacada

Cimas FJ; Callejas-Valera JL; García-Olmo DC; Hernández-Losa J; Melgar-Rojas P; Ruiz-Hidalgo MJ; Pascual-Serra R; Ortega-Muelas M; Roche O; Marcos P; Garcia-Gil E; Fernandez-Aroca DM; Ramón Y Cajal S; Gutkind JS; Sanchez-Prieto R

E1a is an exogenous in vivo tumour suppressor

CANCER LETTERS 399 74-81. .

[doi:10.1016/j.canlet.2017.04.010]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Jorge J. Olsina Kissler

Jorge J. Olsina Kissler