← Otras convocatorias

Fundación Alexander Von Humboldt

Fecha de cierre:

Convocatoria de solicitudes para estancias de investigación en cualquier campo en una institución alemana:

Beca de Investigación Humboldt para personal investigador postdoctoral 2023

 • Tema: dirigit a doctors/es que hagin obtingut el seu títol fa menys de quatre anys o a estudiants que estiguin a punt d'obtenir el seu doctorat.
 • Pressupost: €2.500/mes, més dietes.
 • Durada: entre 6 i 24 mesos.
 • Data de tancament interna: 29 desmbre 2023.
 • Data de tancament: 31 desembre 2023.
 • Web

Beca de Investigación Humboldt para personal investigador experimentado 2023

 • Tema: dirigit a personal científic altament qualificat que hagi obtingut el seu doctorat en els últims dotze anys.
 • Pressupost: €3.000/mes, més dietes.
 • Durada: entre 6 i 24 mesos.
 • Data de tancament interna: 29 desmbre 2023.
 • Data de tancament: 31 desembre 2023.
 • Webk