Informació COVID-19

En relació al coronavirus coronavirus (COVID-19), cal seguir les indicacions i recomanacions que des de Salut Pública van arribant i que podeu consultar actualitzades en els següents enllaços:

Les mesures genèriques de protecció individual enfront d'aquest i altres virus respiratoris inclouen:

  • Realitzar una higiene de mans freqüent amb aigua i sabó (mín 20 segons) especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com tos o esternuts
  • Mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en tossir o esternudar i rentar-se les mans.