Serveis científico tècnics

UBiostat

|Alt Imatge|

La Unitat de Bioestadística (UBiostat), ubicada a la quarta planta de l'edifici Biomedicina II, té la missió de contribuir a generar coneixement per millorar la salut. Els mètodes estadístics són essencials per dissenyar estudis, analitzar dades i interpretar els resultats. A la UBiostat es treballa amb els Investigadors per convertir les dades en informació útil per fer avançar la recerca. La UBiostat depèn de la direcció de l'IRBLleida. 

L'objectiu principal de la UBiostat és reforçar l'eficiència i la qualitat de la recerca dels grups de l'IRBLleida. Aquest objectiu es concreta en les funcions següents:

 1. Proporcionar assessorament metodològic i suport per al disseny, l'anàlisi de dades i la publicació d'estudis dels grups de recerca de l'IRBLleida.
 2. Participar en equips multidisciplinars per millorar els processos de validació i integració de dades per a la recerca dels grups de l'IRBLleida.
 3. Dur a terme recerca pròpia, tant metodològica com aplicada, en coherència amb els grups de recerca de l'IRBLleida.
 4. Participar de manera activa en les xarxes nacionals i internacionals de Bioestadística.
 5. Organitzar i participar en cursos de formació en Estadística i Metodologia de la Recerca, en el context del Pla de Formació de l'IRBLleida.
 6. Formar estudiants de màster i doctorat que col·laborin amb els investigadors de la UBiostat i de l'IRBLleida.
 7. Proporcionar assessorament metodològic i suport per al disseny, l'anàlisi de dades i la publicació d'estudis a entitats externes mitjançant l'establiment de convenis de col·laboració.

Formulari

Documents

Objectius i Funcions

Descarregar

Tarifes

Descarregar

Memòria anual 2018

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dra. Montserrat Martínez

Recursos humans

 • Carles Forné

  Expert en Estadística i Metodologia de Recerca

 • Montserrat Martínez

  Experta en Estadística i Metodologia de Recerca

 • Joan Valls

  Expert en Estadística i Metodologia de Recerca

Tasques de coordinació

 • Valoració de les necessitats de serveis dels grups de recerca.
 • Establiment del pla de treball i del pressupost del projecte.
 • Priorització de les sol·licituds.
 • Distribució de tasques entre els membres de la UBiostat.
 • Seguiment dels projectes amb els grups de recerca.