Serveis científico tècnics

Farma

|Alt Imatge|

La missió del SCT Farma és donar suport als grups de recerca clínica de l'Institut en tot el que necessitin per dur a terme qualsevol assaig clínic amb medicaments.

És una unitat funcional formada per 15 professionals, entre els quals, 9 infermeres de recerca. Per desplegar aquesta missió, la unitat es planteja assolir els següents objectius:

 • Oferir suport tècnic i assessorament als grups d'investigació que ho sol·licitin sobre el disseny de l'estudi, coordinació i realització del mateix en l'àmbit assistencial.
 • Ajudar a que els estudis clínics es portin a terme complint les Normes de Bona Pràctica Clínica (NBPC) en recerca. 


Per a més informació, consulteu la documentació adjunta.

Documents

Funcionament

Descarregar

Informació

Descarregar

Sol·licitud

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dr. Joan Antoni Schoenenberger

Recursos humans

 • Dr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz

  Director científic SCTFarma

 • Laura Rumi Carrera

  Responsable del SCTFarma i farmacèutica d’assaigs clínics
   

 • Veronica Martinez Fabra

  Infermera-coordinadora d’assaigs clínics

 • Irene Garcia Cantariño

  Infermera-coordinadora d’assaigs clínics

 • Aida Moroba Estor

  Aida Moroba Estor, tècnic de laboratori

 • Cristina Casas

  Monitora d’assaigs clínics i Clinical trial assistant (CTA)

 • Amalia Zapata

  Monitora d’assaigs clínics