Serveis científico tècnics

Farma

|Alt Imatge|

La missió del SCT Farma és donar suport als grups de recerca clínica de l'IRBLLEIDA/HUAV en tot el que necessitin per dur a terme qualsevol assaig clínic. 

Aquest suport pot incloure:

 • Oferir assessorament als grups d'investigació sobre el disseny d’estudis propis.
 • Coordinar l’assaig clínic: des de la presentació de documentació inicial fins a la finalització de l’estudi, tant en l’àmbit administratiu com l’assistencial.
 • Ajudar al fet que els estudis clínics es portin a terme complint les Normes de Bona Pràctica Clínica (NBPC) en recerca.

És una unitat funcional formada per 7 professionals: 3 infermeres, 1 tècnic de laboratori, 1 biòloga i dos farmacèutics. Els professionals desenvolupen tasques de: study coordinator, study nurse, data manager, monitor, processament de mostres i farmàcia.

Per a més informació, consulteu la documentació adjunta.

Documents

Funcionament

Descarregar

Informació

Descarregar

Sol·licitud

Descarregar

Detalls del contacte

|Alt Imatge-contact|

Dr. Joan Antoni Schoenenberger

Recursos humans

 • Dr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz

  Director científic SCTFarma

 • Laura Rumi Carrera

  Responsable del SCTFarma i farmacèutica d’assaigs clínics
   

 • Laia Martinez Ribot

  Coordinadora i monitora d’assaigs

 • Monica Baldrich Mora

  Infermera-coordinadora d’assaigs clínics

 • Aida Moroba Estor

  Aida Moroba Estor, tècnic de laboratori

 • Raquel Martí Cabús

  Infermera-coordinadora d'assaigs clínics

 • Amalia Zapata

  Monitora d’assaigs clínics