Recerca > Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

Farmacoepidemiologia i farmacodinàmica

El Grup de Recerca en Farmacoepidemiologia i Farmacodinámica (P&P) és un grup multidisciplinari que inclou metges de diferents especialitats, farmacèutics de diferents especialitats i diplomats en infermeria. Les àrees de recerca inclouen temes de Farmacologia bàsica, clínica i epidemiològica. El grup té com a objectiu avaluar l'eficàcia, seguretat i eficiència de la tecnologia mèdica vinculada a l'ús de fàrmacs, ja sigui com a prevenció o tractament de malalties. També se centra en l'anàlisi dels patrons d'ús dels fàrmacs com a punt de partida per a aconseguir la seva aplicació racional.

Els seus objectius se centren en les següents àrees bàsiques

 •  Oncologia mèdica
 •  Malalties infeccioses
 •  Malalties inflamatòries
 •  Nutrició artificial
 •  Neurofarmacología
 •  Seguretat i eficàcia dels medicaments
 •  Farmacoeconomía

L'eina fonamental de la farmacoepidemiología és l'assaig clínic. Per això, el grup participa activament en assajos clínics multicèntrics nacionals o internacionals per al desenvolupament de nous medicaments en les diferents àrees d'interès.


NOU PROJECTE:

 •  Projecte: Drug repurposing to tackle Crohn's disease progression: Screening of a FDA-approved drug library against TNF-α-driven cell death in autophagy-deficient genetic models
 •  Codi: PID2020-114034RB-I00
 •  Any: 2021
 •  Import: 110.352 euros
 •  Finançador: Ministeri de Ciència i Innovació

Informació de contacte

Juan Antonio Schoenenberger Arnaiz

Juan Antonio Schoenenberger Arnaiz