Recerca > Neurociències

Neurobiologia molecular i del desenvolupament

L'objectiu del grup és la caracterització de nous mecanismes moleculars de la formació (desevolupament) i remodelació (neurogènesi adulta) dels circuits neuronals del sistema nerviós dels vertebrats. El nostre model animal són ratolins modificats genèticament i esperem que aquests estudis també ajudaran a comprendre els mecanismes que operen en condicions patològiques relacionades amb els trastorns neurològics i psiquiàtrics així com en processos neurodegeneratius com la malaltia d'Alzheimer, en els éssers humans. En els nostres estudis utilitzem un ampli espectre de tècniques que van des d’in vivo (comportament, genètica de ratolí, electroporació in utero i anàlisi de teixits d'animals), in vitro (cultius primaris de neurones i explants) i anàlisis moleculars i bioquímiques.

Publicació destacada

Espinet C; Gonzalo H; Fleitas C; Menal MJ; Egea J

Oxidative Stress and Neurodegenerative Diseases: A Neurotrophic Approach

CURRENT DRUG TARGETS 16 20-30. .

[doi:10.2174/1389450116666150107153233]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Joaquin Egea Navarro

Joaquin Egea Navarro

Carmen Espinet Mestre

Carmen Espinet Mestre

973702250

joaquim.egea(ELIMINAR)@cmb.udl.cat

carme.espinet(ELIMINAR)@cmb.udl.cat