Recerca > Medicina i teràpia experimental

Recerca clínica i experimental en patologia digestiva i hematològica

La recerca del grup gira al voltant de la carcinogènesi colo-rectal i les malalties i laboratori en hematologia. Té una vessant de recerca clínica i un altra de recerca bàsica, sense oblidar la recerca en docència. El grup es va constituir i va ser enregistrat l'any 1995. És un grup de recerca consolidat de la Universitat de Lleida.

Línies de recerca:

  • Factors pronòstics dels pacients amb càncer colorectal
  • Factors que ajuden al procés diagnòstic i terapèutic del càncer colorectal
  • Estudi de la carcinogènesi colònica experimental induïda químicament en models murins
  • Activitat telomerasa en cèl·lules neoplàsiques
  • Tècniques i procediments en el laboratori hematològic (hematimetria i citometria de flux)
  • Recerca clínica i bàsica en malalties hematològiques

Publicacions destacades

Collado R; Puiggros A; López-Guerrero JA; Calasanz MJ; Larráyoz MJ; Ivars D; García-Casado Z; Abella E; Orero MT; Talavera E; Oliveira AC; Hernández-Rivas JM; Hernández-Sánchez M; Luño E; Valiente A; Grau J; Portal I; Gardella S; Salgado AC; Giménez MT; Ardanaz MT; Campeny A; Hernández JJ; Álvarez S; Espinet B; Carbonell F

Chronic lymphocytic leukemia with isochromosome 17q: An aggressive subgroup associated with TP53 mutations and complex karyotypes

CANCER LETTERS 409 42-48. .

[doi:10.1016/j.canlet.2017.08.041]

Yuguero O; Forné C; Esquerda M; Pifarré J; Abadías MJ; Viñas J

Empathy and burnout of emergency professionals of a health region A cross-sectional study

Medicine 96 e8030-. .

[doi:10.1097/MD.0000000000008030]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Josep Maria Reñé Espinet

Josep Maria Reñé Espinet