Recerca > Medicina Clínica

Farmacoepidemiologia

El grup es defineix com un grup multidisciplinari format per metges de diferents especialitats, farmacèutics de diferents especialitats i diplomats en infermeria. El grup pretén avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència de la tecnologia mèdica lligada a l'ús de medicaments, ja sigui com a prevenció o tractament de malalties. També s'enfoca en l'anàlisi dels patrons d'utilització de medicaments com a punt de partida per aconseguir la seva aplicació racional.

Els seus objectius es centren en les següents àrees bàsiques:

  • L'oncologia mèdica
  • Les malalties infeccioses
  • La nutrició artificial
  • La neurofarmacologia
  • La seguretat i efectivitat dels medicaments
  • La farmacoeconomia

L'instrument fonamental de la farmacoepidemiologia és l'assaig clínic. Per aquesta raó el grup té com a objectiu primari participar en assaigs clínics multicèntrics, nacionals o internacionals, de desenvolupament de nous fàrmacs en les diferents àrees d'interès.

Publicació destacada

Huerva, Valentin; Soldevila, Jordi

Alternaria alternata keratitis

MEDICINA CLINICA 149 466-466. .

[doi:10.1016/j.medcli.2017.05.017]

Totes les publicacions

Informació de contacte

Juan Antonio Schoenenberger Arnaiz

Juan Antonio Schoenenberger Arnaiz