Cursos

Curs intensiu d'ètica i bones pràctiques clíniques per a l'inici d'un estudi d'investigació

CURS PLE

Tipus
Modalitat asincrona - tot el personal IRBLleida
Data de termini d’inscripció
Data d’inici
dilluns, 23 octubre 23
Data de fi
dijous, 23 novembre 23
Professors

Institut Borja de Bioètica – Universitat Ramon Llull

 • Característiques: l'objectiu principal del curs és donar una formació bàsica i essencial al personal investigador en la metodologia dels diferents tipus de recerca, especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica. Caldria assolir, doncs, que les persones participants en el curs comprenguin la dinàmica de dur a terme el projecte de recerca. Han de comprendre les diferències entre tipus de recerca, entre un protocol d'assaig i altres tipus d'estudi, i si fos necessari arribar a elaborar-los. També han de saber fer el seguiment de l'assaig o estudi i fer-ne l'informe final. Totes les activitats es faran d'acord amb les Normes de Bona Pràctica Clínica, que formen el nucli conceptual d'aquesta activitat pedagògica i que parteixen del respecte als postulats ètics, internacionalment consensuats, que han de regir la recerca clínica. El programa de l'activitat està estructurat en 8 unitats temàtiques i posa l'èmfasi en:
  • La introducció a les bases ètiques que han de regir la recerca biomèdica.
  • Les Normes de Bona Pràctica Clínica.
  • La regulació ètica i legal de la investigació clínica.
  • El protocol.
  • El fàrmac en la investigació.
  • Desenvolupament i seguiment de l'assaig.
  • Fi i tancament de l'assaig.
  • Aspectes pràctics addicionals per a la presentació d'un projecte.
    
 • Públic: Personal dels Serveis Científico-Tècnics i recerca, però s’ofereix per a tot el personal (15 places).
 • Institució d'origen: Tot el personal adscrit.
 • Durada: 20h.
 • Calendari: 23/10/23 - 23/11/23.
 • Horari: modalitat en línia asíncrona (al teu propi ritme)
 • Format: en línia.
 • Acreditació: Institut Borja de Bioètica - Universitat Ramon Llull.
 • Inscripció