← Altres convocatòries

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Data tancament:

Data d'apertura: 8 d’abril de 2020

Data límit de presentació a l'IRBLleida: 2 de setembre de 2020

Tipus: Beca

Organisme finançador: Horizon2020


L'objectiu de les beques individuals és millorar el potencial creatiu i innovador dels investigadors experimentats, que desitgen diversificar la seva competència individual en termes d'adquisició d'habilitats a través de capacitació avançada, mobilitat internacional i intersectorial.

Les beques individuals brinden oportunitats als investigadors de qualsevol nacionalitat per a adquirir i transferir nous coneixements i treballar en recerca i innovació a Europa (Estats membres de la UE i països associats a H2020) i més enllà. L'esquema dona suport el retorn i la (re) integració d'investigadors europeus de fora d'Europa i aquells que han treballat anteriorment aquí, així com investigadors desplaçats per conflictes fora de la UE i els països associats d'Horitzó 2020. També promou el reinici professional d'investigadors individuals que mostren un gran potencial.

Es preveu el suport a beques individuals i transnacionals atorgades als millors o més prometedors investigadors de qualsevol nacionalitat, per a l'ocupació als països membres de la Unió Europea o els països associats d'H2020. Es basa en una sol·licitud realitzada conjuntament per l'investigador i el beneficiari en els sectors acadèmic o no acadèmic. Només s'avaluarà una proposta per investigador individual per convocatòria. Les beques prenen la forma de beques europees o beques mundials. Les beques europees es duen a terme als països membres de la Unió Europea o als països associats d'H2020 i estan obertes a investigadors que vinguin a Europa des de qualsevol país del món o es mudin dins d'Europa. L'investigador ha de complir amb les regles de mobilitat al país on es duu a terme la beca europea.

Suport a persones per a reprendre la recerca a Europa després d'un recés professional, p. després del permís parental o a causa d'una migració recent, es garanteix a través d'un panell multidisciplinari separat de reinici de carrera de les Beques Europees. Per a qualificar per al panell de reinici de carrera, els investigadors no han d'haver estat actius en la recerca durant un període continu d'almenys 12 mesos dins dels 18 mesos immediatament anteriors a la data límit per a la presentació.