← Altres convocatòries

Fundació Mutua Madrileña

Data tancament:

Data tancament: 5 de març de 2020

Data d'apertura: 3 de febrer de 2020

Data límit de presentació a l'IRBLleida: 13 de febrer de 2020

Tipus: Projecte

Organisme finançador: Fundació Mutua Madrileña


Breu resum de la convocatòria:

Es concediran ajudes a equips d'investigadors amb reconeguda experiència, que treballin en els següents camps d'investigació:

- Oncologia, centrada en l'etiopatogènia del càncer de còlon i recte.
- Trasplantaments. Referint-nos exclusivament a vies de millora en la donació d'òrgans per a trasplantament.
- Traumatologia i seqüeles, incloses les neurològiques derivades d'un traumatisme.
- Malalties rares. Limitades a les que es manifesten en la infància.

Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria hauran de ser exclusivament treballs d'investigació clínica, que es desenvolupin en Instituts d'Investigació Sanitària acreditats (IIS).

Convocatòria especial per a metges d'Adeslas: Dins d'aquesta convocatòria la Fundació Mutua Madrileña destinarà fins a un total de 200.000 euros per al finançament de projectes d'investigació realitzats, en qualsevol àrea d'investigació clínica, per metges pertanyents a el quadre de professionals d'Adeslas, que treballin en qualsevol institució hospitalària tant privada com pública.

L'import màxim sol·licitat per projecte no pot excedir de 150.000 euros (inclosos el 5% de costos indirectes que marca la convocatòria).