← Altres convocatòries

Projectes de desenvolupament tecnològic en Salut 2020

Data tancament:

Data d'apertura: 28 de gener de 2020

Data límit de presentació a l'IRBLleida: 14 de febrer de 2020

Tipus: Projecte

Organisme finançador: ISCIII


Resum:

Ajudes per al finançament de projectes de caràcter aplicat l'objectiu del qual sigui promoure la innovació en els centres assistencials del SNS i la transferència de solucions innovadores, així com la generació de beneficis per a la comunitat, permetent al mateix temps establir aliances entre entitats de recerca i empreses del sector farmacèutic, biotecnològic i de tecnologies mèdiques i sanitàries. Els projectes podran presentar-se com a projectes individuals o com a projectes coordinats, sent en tots dos casos obligatòria la participació d'empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i resultats dels projectes.

Durada: dos anys.