← Altres convocatòries

Convocatòria de propostes CaixaImpulse Health Innovation 2023

Data tancament:

  • Tema: els projectes de recerca biomèdica i els/les investigadors/eres emprenedors rebran suport en les diferents fases de desenvolupament dels seus projectes d'innovació, des de les necessitats de valorització fins a la preparació per a la comercialització i la concessió de llicències. Les institucions sol·licitants hauran de ser entitats jurídiques del sector públic o sense ànim de lucre amb seu a Espanya o Portugal. A més del finançament per al desenvolupament del projecte, el programa oferirà als projectes seleccionats el suport de mentors i experts i formació especialitzada en àrees clau.
  • Organitzador: Fundació La Caixa.
  • Pressupost: fins a 700.000€/projecte.
  • Durada: dos anys.
  • Data de tancament interna: 28 de març 2023.
  • Data de tancament: 30 de març 2023.
  • Web
  • Bases