← Altres convocatòries

Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (Cost) 2023

Data tancament:

  • Tema: convocatòria europea de propostes destinada a finançar la creació de xarxes de recerca innovadores i interdisciplinàries per a promoure el desenvolupament científic i tecnològic a Europa. La participació requereix la formació d'un consorci d'almenys set països membres de la COST o Estats cooperants.
  • Organitzador: Comissió Europea.
  • Durada: quatre anys.
  • Pressupost:  400.000€/categoria.
  • Data de tancament interna: 23 d’octubre 2023.
  • Data de tancament: 25 d’octubre 2023.
  • Web
  • Anuncio