← Altres convocatòries

3ª Edició del Programa de Suport a la Redacció de Projectes de la Fundació Jesús Serra

Data tancament:

Adjuntem les dates i mòduls de la 3a Edició del Programa de Suport a la Redacció de Projectes de la Fundació Jesús Serra. Les dates són el límit per a presentar les sol·licituds i poder rebre el suport adequat en cada mòdul. Cal destacar que TOTS els projectes (independentment que participin en la resta del programa o no) han de passar pel mòdul 3 (finances) i tos han de tenir enllestit un resum/ambstract del programa abans del 6 de febrer. Tot i que el calendari es focalitza en la convocatòria AES2023, el programa és obert a qualsevol convocatòria. Per la resta de convocatòries us podrem atendre correctament si ens aviseu amb un marge de 30-40 dies a projects(ELIMINAR)@irblleida.cat.

  • Mòdul 1 - Preparació del Projecte: fins al 15 de desembre. En aquest mòdul podem assessorar-vos tant en la preparació dels equips, com en el disseny experimental, o en els diferents apartats de la memòria. Per tots aquells investigadors/es que hàgiu presentat un projecte en la convocatòria 2022 i que no s'hagi concedit i vulgueu presentar la mateixa proposta, començarem a treballar a partir dels comentaris dels avaluadors.
  • Mòdul 2 - Suport Bioestadístic: fins al 20 de desembre. Suport bioestadístic gratuït per al correcte disseny experimental del projecte, càlcul de la mida de la mostra...
  • Mòdul 3 - Suport Finances: fins al 15 de gener. En aquest mòdul rebreu assessorament sobre les despeses elegibles, límits de compra en els diferents apartats, finançament de personal, subcontractacions, etc.
  • Mòdul 4 - Pla de Gestió de Dades: fins al 9 de gener. Suport per l'elaboració del pla de gestió de dades, apartat que s'inclou als "Proyectos de Investigación en Salud de la AES".
  • Mòdul 5 - Suport Comunicació: fins al 15 de desembre. En aquest mòdul rebreu suport en la preparació del resum per a NO científics, en la inclusió d'agents de la societat en el projecte, en plans de difusió...
  • Mòdul 6 - Avaluació d'Experts: fins al 15 de gener. En aquest mòdul, la proposta ja totalment enllestida es lliurarà a avaluadors/es expertes en el camp per tal que us lliurin els seus comentaris de com millorar-la i que tingueu uns dies de marge per tal d'incloure els canvis proposats.

Recordem que un cop lliurats els projectes el programa també té el Mòdul 7 que us ajudarà a preparar les al·legacions en cas que no esteu d'acord amb l'avaluació rebuda, i el Mòdul 8 en el que la Unitat Post-Award us explicarà detalladament com gestionar correctament el vostre projecte.