← Altres convocatòries

Beques de curta durada

Data tancament:

  • Tema: ajudes dirigides a personal investigador postdoctoral, amb no més de sis anys d'experiència postdoctoral, per a realitzar estades de formació o col·laboració en el camp de la bioquímica. Els sol·licitants han de ser membres d'una de les societats associades a la FEBS, la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular (SEBBM), en el cas d'Espanya.
  • Organitzador: Federació de Societats Europees de Bioquímica.
  • Pressupost: 90€/ dia, més despeses de viatge.
  • Durada: màxim dos meses.
  • Data de tancament interna: 29 de desembre 2022.
  • Data de tancament: 31 de desembre 2022.
  • Web: https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/guidelines-for-febs-short-term-fellowships/