← Altres convocatòries

Primera convocatòria de projectes de Interreg Espai Atlàntic

Data tancament:

  • Tema: finançament per al desenvolupament de projectes que aportin solucions conjuntes als reptes transnacionals comuns als quals s'enfronten les regions elegibles de la Costa Atlàntica a França, Irlanda, Portugal i Espanya. Es requeriran consorcis d'un mínim de tres socis situats en tres regions diferents del Programa Espai Atlàntic de tres Estats membres diferents.
  • Organitzador: Comissió Europea.
  • Pressupost: finançar fins al 75% del pressupost aprovat per projecte.
  • Durada: tres anys.
  • Data de tancament interna: 14 febrer 2022.
  • Data de tancament: 17 febrer 2022.
  • Web: https://www.atlanticarea.eu/page/78
  • Referències
  • Programa