← Altres convocatòries

Comissió Europea - Convocatòries de propostes per al finançament de programes de mobilitat

Data tancament:

Cofundació Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

 • Tema: destinat a cofinançar programes regionals o nacionals de mobilitat i incorporació d'investigadors pre i postdoctorals. Existeixen dues modalitats: Programes Doctorals dirigits a investigadors predoctorals, per a l'adquisició i ampliació de competències investigadores i Programes Postdoctorals dirigits a investigadors postdoctorals per a finançar la mobilitat transnacional per a la seva formació investigadora i el desenvolupament de la seva carrera investigadora.
 • Pressupost: fins a 10.000.000€/proposta.
 • Durada: màxim cinc anys.
 • Data de tancament interna: 7 de febrer de 2023.
 • Data de tancament: 9 de febrer de 2023.
 • Web
 • Programa

Marie Sklodowska-Curie: Intercanvis de personal (SE)

 • Tema: per al finançament de programes d'intercanvi de personal investigador i innovador entre entitats públiques i privades. La participació requereix la formació de consorcis d'almenys tres socis de tres països diferents (dos d'ells necessàriament de la Unió Europea o països associats). 
 • Presupost: el pressupost total de la convocatòria és de 77.500.000 euros.
 • Durada: 4 anys (les estadess duraran entre 1 i 12 mesos).
 • Data de tancament interna: 6 de març de 2023.
 • Data de tancament: 8 de març de 2023.
 • Web
 • Programa