← Altres convocatòries

Programa de Beques "Oportunitat al Talent" de la Fundació ONCE 2022-2023

Data tancament:

  • Tema: amb l'objectiu de millorar la inclusió social i la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, es convoquen beques de doctorat i recerca per a titulats universitaris amb nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%. Per a poder optar a les beques de recerca, els sol·licitants han d'estar en possessió del títol de doctor.
  • Organitzador: Fundació ONCE
  • Pressupost: beca de doctorat 12.000€ i beca de recerca 28.000€.
  • Data de tancament interna: 7 octubre 2022.
  • Data de tancament: 10 octubre 2022.
  • Web: https://becas.fundaciononce.es/