← Altres convocatòries

Fundació FYSSEN Beques de recerca 2022

Data tancament:

  • Tema: aquesta beca està dirigida a personal jove investigador postdoctoral (entre tres i deu anys després de la lectura de la tesi) de qualsevol nacionalitat, per al desenvolupament d'un projecte de recerca relacionat amb la neurobiologia o la psicologia, com a investigador/a independent en una institució establerta a França.
  • Organitzador: Fundació FYSSEN.
  • Pressupost: entre 15.000 i 100.000€.
  • Durada: 1 any.
  • Data de tancament interna: 8 octubre2022.
  • Data de tancament: 11 octubre 2022.
  • Web : https://www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/goals-eligibility-conditions/.