← Altres convocatòries

Subvenció d'inicio ERC 2023

Data tancament:

  • Tema: convocatòria destinada a donar suport a la creació d'un nou grup/línia de recerca independent, l'Investigador/a Principal de la qual estigui en possessió del títol de doctor, tingui entre 2 i 7 anys d'antiguitat i l'activitat investigadora de la qual sigui a la frontera del coneixement en qualsevol àrea temàtica. Els investigadors/investigadores poden ser de qualsevol edat i nacionalitat, sempre que facin el seu treball en un dels Estats membres de la UE o països associats.
  • Organitzador: European Commission.
  • Pressupost: fins a 1.500.000 € (fins a addicional 1.000.000€)*.
  • Durada: 5 anys
  • Data de tancament interna: 21 octubre 2022.
  • Data de tancament cierre: 25 octubre 2022.
  • Web: https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
  • Més informació: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf