← Altres convocatòries

Resolució - Ajuts al Talent en Investigació Biomèdica Convocatòria 2022 - 10a Edició

Data tancament:

Resolució modalitats A, B, C i D.


Data de tancament modalitat E: Dilluns, 18 de juliol de 2022

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) obre la desena convocatòria d'ajuts de Recursos Humans en Investigació Biomèdica (RHIB). Aquesta convocatòria es finança amb fons de la Diputació de Lleida i de l'IRBLleida. Dins de la present convocatòria s'ofereixin les següents categories d'ajuts:

  • A. Ajut post-residència per dedicació a recerca: Ajut per a la incorporació a l'IRBLleida de professionals amb formació sanitària especialitzada per desenvolupar o participar en un projecte de recerca en salut (nou o ja iniciat) en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. L'objectiu d'aquest ajut és introduir els professionals sanitaris de la Regió Sanitària de Lleida amb formació especialitzada en l'àmbit de la recerca.
  • B. Ajut per dedicació a recerca per a professionals de centres de Salut de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran: Ajut per a que professionals amb formació sanitària que exerceixin a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran abans i/o mentre gaudeixin de l'ajut, desenvolupin o participin en un projecte de recerca en salut (nou o ja iniciat). L'objectiu d'aquest ajut és introduir en la recerca als professionals sanitaris de la Regió Sanitaria de l'Alt Pirineu i Aran.<!--![endif]--><!--![if-->
  • C. Ajut post-residència per a donar suport al CREBA: Ajut per a la incorporació d'un/a professional mèdic amb formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques. L'objectiu d'aquest ajut és donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i activitats de formació en models experimentals porcins del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).
  • D. Ajuts per a la finalització de tesi doctoral: Ajuts per a estudiants de doctorat que estiguin matriculats/matriculades en el programa de Doctorat en Salut o el Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la Universitat de Lleida (UdL), que estiguin esgotant (que finalitzi al llarg de l'any 2022) un contracte predoctoral obtingut en les convocatòries de Personal predoctoral en formació UdL de l'any 2019 o dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) de l'AGAUR 2019. L'objectiu d'aquest ajut és que tot/a investigador/a predoctoral que, en concurrència competitiva, hagi aconseguit un ajut predoctoral de 36 mesos de durada (no s'inclouen els ajuts la durada dels quals s'ha reduït pel gaudi d'anteriors ajuts per a la mateixa finalitat), pugui sol·licitar un contracte de 12 mesos amb l'IRBLleida (a iniciar-se un cop esgotat l'ajut del que disposi), amb la finalitat de poder acabar la seva tesi doctoral.
  • E. Ajuts per a la iniciació a la recerca. Ajuts per a investigadors/investigadores que hagin completat un grau i un Màster que donin accés al programa de Doctorat en Salut o al programa de Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la Universitat de Lleida (UdL), i que estiguin acceptats en un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. L'objectiu d'aquest ajut és permetre captar o retenir candidats/candidates que vulguin desenvolupar un Doctorat perquè puguin sol·licitar beques competitives amb el grup receptor de l'IRBLleida durant la durada d'aquest ajut.

Els/les beneficiaris/es, si no estan adscrits a l'IRBLleida, hauran de sol·licitar la seva adscripció al IRBLleida en el moment de la formalització del seu contracte amb l'IRBLleida com a beneficiaris/es de l'ajut.

Per a més informació, consultar les bases (adjunt).


ENVIAMENT DE LA PARTICIPACIÓ