← Altres convocatòries

Convocatòria de Projectes d'I+D+i en Línies Estratègiques en Col·laboració Público-Privada 2022

Data tancament:

 • Topic: La finalitat d'aquesta convocatòria és finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes de recerca amb la finalitat de donar resposta als desafiaments identificats en les prioritats temàtiques en els quals es valori el caràcter interdisciplinari en l'àmbit metodològic, conceptual o teòric. Així mateix, les ajudes facilitaran la transferència de coneixement mitjançant actuacions que eliminin les barreres existents entre els diferents actors en els àmbits públic i privat i incrementin les capacitats de divulgació i comunicació de la I+D+i a la societat.
 • Prioritats temàtiques: Dins de les prioritats temàtiques identificades en la convocatòria, destaquem les següents relacionades amb l'àmbit de la salut:
  • Desenvolupament de noves estratègies per a fer front a la resistència antibiòtica.
  • Nanomaterials per a aplicacions tecnològiques i biomèdiques.
  • Mètodes físics segurs per a diagnòstic i tractament de malalties.
  • Nous enfocaments per a comprendre els mecanismes i establir noves estratègies per a la immunoteràpia del càncer de tumors sòlids.
  • Gerociència i geroterapèutica; bases moleculars de l'envelliment saludable i prevenció de les malalties de l'envelliment.
  • Cures de llarg termini: millores en informació, coneixement i mecanismes de provisió.
  • Promoció del benestar individual i social a través de noves tecnologies i enfocaments analítics.
  • Desenvolupament de nous mètodes alternatius per a reduir l'experimentació animal.
 • Finançador: Agencia Estatal de Investigación
 • Budget: Entre 400.000 i 2.000.000€*
 • Duració: 3 anys
 • Deadline: 5 de juliol 2022
 • Web link: https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-idi-lineas-estrategicas-2022
 • Bases de la convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf
 • Manual d'aplicació: https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-06/Manual_Usuario_Solicitud_PLE2022.pdf
 • Webinario Informatiu: L'Agència Estatal de Recerca organitza el dilluns 13 de juny a les 10.00 hores un Webinario en el qual es descriuran aspectes més concrets de la convocatòria.
  Les persones interessades podran participar a través de Zoom