← Altres convocatòries

Pre-anunci: Pròxima convocatòria JTC 2022

Data tancament:

  • Topic: TRANSCAN-3 preanuncia el llançament de la seva segona convocatòria de propostes (JTC 2022) sobre el tema "Nous enfocaments traslacionales per a abordar els reptes dels càncers de difícil tractament des del diagnòstic primerenc fins a la teràpia"
  • Dates clau relacionades amb el JTC 2022:
    • Llançament previst de la convocatòria: 23 de maig de 2022
    • Termini de presentació de pre-propostes: 18 de juliol de 2022
    • Termini de presentació de propostes completes: 15 de desembre de 2022
  • Web link: https://transcan.eu/news-and-resources/updates/new-funding-opportunity-preannouncement.kl#Not%20legally%20binding