← Altres convocatòries

Beques de viatge per a conferències 2022

Data tancament:

  • Tema: beques dirigides a estudiants de doctorat o investigadors postdoctorals en les primeres etapes de la seva carrera, que desitgin assistir a congressos, conferències, tallers i cursos relacionats amb la temàtica d'alguna de les revistes de "L'empresa del Biòleg" (Desenvolupament, Biologia Cel·lular, Biologia Experimental, Models i Mecanismes de Malaltia i Biologia Oberta). 
  • Fundador: La Companyia de Biòlegs
  • Pressupost: fins a 600£.
  • Termini intern: 03 de juny de 2022
  • Termini: 06 de juny de 2022
  • Enllaç web: https://www.biologists.com/grants/dmm-conference-travel-grants/