← Altres convocatòries

Projectes de Col·laboració Internacional

Data tancament:

  •  Topic: Aquestes accions tenen com a objecte fomentar la internacionalització de la I+D+I mitjançant el finançament directe d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament amb èxit en convocatòries transnacionals en les quals participa el ISCIII com a organisme finançador.
  •  Presentació de sol·licituds: des del 25 d'octubre fins al 8 de novembre a les 15:00h
  •  Més informació: https://www.isciii.es/quehacemos/financiacion/solicitudes/paginas/default.aspx