← Altres convocatòries

Projectes de recerca multinacional i traslacional sobre malalties cerebrovasculars, inclosa la disfunció dels petits gots i les barreres cerebrals

Data tancament:

 • Tema: L'objectiu de la convocatòria és facilitar projectes de recerca multinacionals i en col·laboració que abordin importants qüestions traslacionales en les àrees del ictus i altres malalties cerebrovasculars, incloent la malaltia de petits gots (ECV) i la disfunció de les barreres cerebrals. Les propostes de recerca han de cobrir almenys una de les següents àrees:
  • Recerca fonamental que abordi la patogénesis, l'etiologia, la progressió, el tractament i la prevenció de les malalties cerebrovasculars, inclosa la ECV, així com la recerca bàsica per a dilucidar el paper de les barreres cerebrals en les malalties cerebrovasculars. Això pot incloure el desenvolupament de recursos i tecnologies innovadors o compartits, incloent eines computacionals i estadístiques, segons es consideri pertinent en el context d'aquesta convocatòria.

  • Recerca clínica per a desenvolupar noves estratègies de prevenció (inclosa la prevenció secundària), diagnòstic, estratificació de pacients, teràpia i/o rehabilitació de malalties cerebrovasculars.

 • Organitzador: Era-Net Neuron
 • Pressupost: 175,000€-250,000€
 • Consorci: 3 socis de 2 països escolibres
 • Durada: 3 anys
 • Data de tancament: 8 març 2022
 • Web link: https://www.neuron-eranet.eu/wp-content/uploads/NEURON_JTC_2022.pdf