← Altres convocatòries

Missió Càncer

Data tancament:

Desenvolupar i validar un conjunt de mesures de qualitat de vida i preferències dels pacients amb càncer i supervivents

 • Tema: Donar suport al desenvolupament d'un marc d'enquestes recentment definides, harmonitzades i sistemàtiques, així com recopilar noves dades sobre la qualitat de vida i registres, i actualitzar els existents, utilitzant eines digitals adequades. Aquestes enquestes haurien de posar-se en marxa periòdicament en tots els països i revisar-se amb els investigadors, els proveïdors d'assistència, les companyies d'assegurances sanitàries, la indústria i els responsables polítics, de manera que es pugui prestar una assistència més oportuna, solidària i assequible i es puguin adoptar les mesures polítiques pertinents.
 • Organitzador: Horizon Europe
 • Pressupost: 11M (1 o 2 projectes)
 • Consorci: Almenys 3 socis d'Estats membres o països associats.
 • Durada: 5 anys
 • Data de tancament: 26 abril 2022
 • Web link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cancer-02-02

Desenvolupar nous mètodes i tecnologies de cribatge i detecció precoç

 • Tema: És necessari investigar per a desenvolupar i validar metodologies de cribatge i detecció del càncer no invasives o mínimament invasives per a la pràctica mèdica diària i els programes de cribatge basats en la població, incloent una major participació de la població objectiu. Aquests programes haurien de ser més ràpids, precisos i personalitzats, assequibles i accessibles.
 • Organitzador: Horizon Europe
 • Pressupost: 15M (10 projectes)
 • Consorci: Almenys 3 socis d'Estats membres o països associats.
 • Durada: 5 anys
 • Data de tancament: 26 abril 2022
 • Web link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cancer-02-01

Millor comprensió de l'impacte dels factors de risc i els determinants de la salut en el desenvolupament i la progressió del càncer

 • Tema: Millor comprensió de l'impacte dels factors de risc i els determinants de la salut en el desenvolupament i la progressió del càncer (inclosa la metàstasi). L'atenció ha de centrar-se en els càncers i subtipus de càncer poc coneguts, fins i tot en nens i adolescents. Per a això, les propostes en aquest tema han de tenir com a objectiu l'obtenció de resultats dirigits, adaptats i que contribueixin a tots els següents resultats esperats.
 • Organitzador: Horizon Europe
 • Pressupost: 54M (6 projectes)
 • Consorci: Almenys 3 socis d'Estats membres o països associats.
 • Durada: 5 anys
 • Data de tancament: 26 abril 2022
 • Web link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-cancer-02-03