← Altres convocatòries

Caixaresearch Validate Call

Data tancament:

  • Tema: La convocatòria Validate contribueix a transferir els resultats de la recerca a la societat i al mercat, i fomenta la creació de nous productes i empreses relacionats amb les ciències de la vida i la salut. Proporciona suport a projectes de recerca biomèdica en fase inicial (TRL 1-4) per a ajudar-los a validar el seu actiu i definir el seu pla de valorització.
  • Organitzador: Fundació "La Caixa"
  • Pressupost: màxim 100.000€
  • Durada: 1 any o més segons les necessitats del projecte
  • Data de tancament interna: 7 febrer 2022
  • Data de tancament: 10 febrer 2022
  • Web link: https://fundacionlacaixa.org/en/caixaresearch-validate-call-programme-description