← Altres convocatòries

Juan de la Cierva Formació

Data tancament:

  • Tema: L'objectiu és contractar joves doctors/doctores perquè completin la seva formació investigadora postdoctoral en centres d'I+D espanyols diferents d'aquells en els quals han realitzat la seva formació predoctoral.
  • Requisits: Incorporació a un centre diferent al que va realitzar la seva formació predoctoral. Ser doctor/a entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. No haver presentat la sol·licitud de participació en les beques Ramón y Cajal d'aquesta convocatòria, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'aquestes ajudes. No haver estat beneficiari d'una beca a través de les anteriors convocatòries de les accions Juan de la Cierva, Formació Postdoctoral, Juan de la Cierva-Formació o Juan de la Cierva-Incorporació.
  • Organitzador: Ministerio de Ciencia e Innovación
  • Pressupost: 30,000€ /any
  • Duració: 2 anys
  • Fecha de cierre interna: 31 gener 2022
  • Fecha de cierre: 3 febrer 2022
  • Web link: https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-juan-cierva-formacion-2021