← Altres convocatòries

EFSD Nous objectius per a la diabetis o les malalties metabòliques relacionades amb l'obesitat 2021

Data tancament:

Tema: Estimular i accelerar la recerca europea centrada en la identificació i comprensió molecular de noves dianes per al tractament de la diabetis tipus 2 o de les malalties metabòliques relacionades amb l'obesitat. El Programa compta amb el suport d'una beca de recerca educativa de MSD.

Per a aconseguir les metes i objectius d'aquest Programa, la EFSD convida a presentar sol·licituds mitjançant la publicació d'aquesta "Sol·licitud de Sol·licituds" (RFA), que indica les àrees d'èmfasis de la recerca.

Les propostes poden incloure, entre altres, les següents:

  • Mecanismes per a induir l'"enfosquiment del teixit adipós"
  • Nous objectius per a millorar la resistència a la insulina del múscul esquelètic o del teixit adipós
  • Biologia dels àcids biliars en relació amb les malalties metabòliques. Això inclou accions relacionades amb el metabolisme de la glucosa, el metabolisme dels lípids, l'equilibri energètic i les malalties relacionades, com la diabetis, l'aterosclerosi i l'obesitat
  • El paper de les gotes de lípids en l'etiologia de la malaltia metabòlica del fetge gras
  • Mecanismes de secreció d'insulina i glucagó dependents de la glucosa.

Organitzador: La Fundació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EFSD)

Pressupost: 100,000€

Durada: 1 any

Termini: 1 de desembre de 2021

Més informació: http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/83-efsd-new-targets-diabetes-or-obesity-related-metabolic-diseases.html