← Altres convocatòries

EHDEN - 5ª convocatòria de socis de dades 2021

Data tancament:

Tema: El consorci europeu EHDEN (European Health Data and Evidence Network), finançat per la Iniciativa Europea de Medicaments Innovadors (IMI2), llança aquesta convocatòria per a finançar activitats relacionades amb l'explotació de dades.

 Crear una nova infraestructura de transformació i anàlisi de dades.
 Revisar la infraestructura analítica i de transformació de dades existent.
 Inspeccionar la Infraestructura Analítica i de Transformació de Dades completada.

Àrees d'especial interès en aquesta convocatòria (no limitades):

 Malalties rares, autoimmunes i inflamatòries.
 Registres i teràpies del càncer, petits conjunts de dades riques.
 Dispositius mèdics.

Organitzador: EHDEN a través d'IMI2

Pressupost: 3.000.000€ amb fins a 100.000€ per a cada institut participant.

Data límit: 15 de novembre de 2021

Més informació: https://www.ehden.eu/open-calls/05-2021-5th-data-partner-call/

Si està interessat a presentar una proposta, contacti amb scambray@irblleida.cat