← Altres convocatòries

Convocatòria de recerca en reumatología

Data tancament:

Tema: Es busquen cartes d'intenció per a estudis preclínics i/o clínics de sol·licitants acadèmics o de la indústria amb enfocaments d'enginyeria i modulació immunològica innovadors i incrementals amb l'objectiu de subvertir i/o modular eficaçment la reactivitat immunològica no desitjada contra productes cel·lulars implantats cap a respostes més tolerogénicas in vivo. S'anima a les col·laboracions que incloguin coneixements complementaris, és a dir, bioingenieros, immunòlegs, biòlegs cel·lulars i investigadors de trasplantaments, i se'ls donarà prioritat. Només es tindran en compte els projectes relacionats amb la malaltia d'Alzheimer.

Organitzador: Fundació per a la Recerca en Reumatología (FOREUM)

Pressupost: 600,000€

Durada: Fins a 3 anys

Termini: 7 de novembre de 2021

Més informació: https://foreum.org/myuploaddata/files/topic_grant_remission_and_flare_call_text.pdf

Si està interessat a presentar una proposta, posi's en contacte amb scambray@irblleida.cat