← Altres convocatòries

Premis de Recerca Consell General d'Infermeria

Data tancament:

Tema: Fer costat a les infermeres i fomentar la posada en marxa de projectes de recerca innovadors que es tradueixin en una millora dels resultats sanitaris en diferents àmbits.

Organitzador: Consell General d'Infermeria

Pressupost:
- Entorn hospitalari. 10,000€
- Àmbit Familiar i Comunitari. 10,000€
- Àmbit sociosanitari. 10,000€
- Altres àmbits professionals no inclosos en les altres categories. 10,000€
- Joves promeses de la recerca infermera (investigador principal menor de 35 anys). 10,000€
- Premi a la millor tesi doctoral d'infermeria llegida i defensada. 5,000€

Durada: Fins a 2 anys

Termini: 15 d'octubre de 2021

Més informació: https://www.consejogeneralenfermeria.org/profesion/premios-de-investigacion

Si està interessat a presentar una proposta, contacti amb scambray@irblleida.cat