← Altres convocatòries

World Cancer Research Fund International

Data tancament:

Tema: El programa de beques agrupa la recerca en dos temes: la prevenció del càncer i els supervivents del càncer. Cadascuna d'aquestes àrees pot abordar-se des de la perspectiva de la identificació dels mecanismes que sustenten l'efecte de la dieta, la nutrició i l'activitat física sobre el càncer, o abordant els factors de l'hoste que influeixen en la susceptibilitat individual al desenvolupament o la progressió del càncer, i que contribueixen a explicar la variabilitat entre les persones en els resultats.

En el cas dels supervivents de càncer, també es fomenta una recerca més àmplia sobre les proves de l'impacte de la dieta, la nutrició (inclosa la composició corporal), l'activitat física i els resultats després del diagnòstic de càncer, ja que encara falten proves sòlides sobre aquest tema.

Organització: World Cancer Research Fund International

Pressupost:

 Subvencions iniciades pels investigadors: 350.000 lliures per a 4 anys
 Subvencions pilot i de viabilitat: 60.000 £ durant 3 anys

Data límit: 16 de novembre de 2021

Més informació: https://www.wcrf.org/research-we-fund/grant-programmes/apply-for-a-research-grant/

Si està interessat a presentar una proposta, contacti amb scambray@irblleida.cat