← Altres convocatòries

CaixaResearch Health - Convocatòria de propostes 2022

Data tancament:

Tema: Impulsar projectes de recerca pioners i de gran rellevància que condueixin a l'avanç del coneixement i ofereixin solucions relacionades amb alguns dels problemes de salut més significatius del nostre segle. La Fundació "la Caixa" busca projectes de recerca d'excel·lència científica en el seu camp, amb gran valor potencial i alt impacte social.

La Fundació "la Caixa" anima als sol·licitants a presentar projectes amb un enfocament innovador que transcendeixi les fronteres entre les diferents àrees de recerca, dirigits a camps de recerca nous i emergents i/o que incloguin enfocaments no convencionals dels problemes de salut.

Els projectes de recerca biomèdica bàsica, clínica o traslacional són elegibles per a aquesta convocatòria i han de ser liderats per Institucions de Recerca sense ànim de lucre amb seu a Espanya o Portugal. Els projectes hauran de presentar-se en una de les següents 5 Àrees de Recerca:

  •  Neurociència.
  •  Malalties infeccioses.
  •  Oncologia.
  •  Malalties cardiovasculars i metabòliques associades: projectes en malalties cardiovasculars i metabòliques associades a riscos o alteracions cardiovasculars.
  •  Tecnologies facilitadores: projectes enfocats a la creació i desenvolupament de tecnologies facilitadores de la salut procedents de camps com la micro i nanoelectrónica, la ciència computacional, el big data, la fotònica, la nanotecnologia, la biotecnologia, els materials avançats o la fabricació avançada, entre altres. Els projectes també han d'estar enfocats a abordar temes de les quatre àrees temàtiques anteriors.

El líder del projecte ha de tenir un mínim de 7 anys d'experiència en recerca postdoctoral, i ha d'haver acabat el seu grau de doctorat (PhD) almenys 7 anys abans de la data de tancament de la convocatòria.

Organització: Fundació Bancària La Caixa

Pressupost:

 Projectes individuals: Fins a 500.000 euros.
 Projectes en consorci: Fins a 1.000.000€.

Durada: 3 anys

Data límit: 25 de novembre de 2021 a les 14.00 hores

Més informació: https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/709830/caixaresearch-health-call-2022-rules-for-participation.pdf

Si està interessat a presentar una proposta, contacti amb scambray@irblleida.cat