← Altres convocatòries

Ajuts al Talent en Investigació Biomèdica Convocatòria 2021 - 9a Edició

Data tancament:

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) obre la novena convocatòria d'ajuts de Recursos Humans en Investigació Biomèdica (RHIB). Aquesta convocatòria es finança amb fons de la Diputació de Lleida i de l'IRBLleida. Dins de la present convocatòria s'ofereixin les següents categories d'ajuts:

 • A. Ajut post-residència per dedicació a recerca: Ajut per a la incorporació a l'IRBLleida de professionals amb formació sanitària especialitzada per desenvolupar o participar en un projecte de recerca en salut (nou o ja iniciat) en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. L'objectiu d'aquest ajut és introduir els professionals sanitaris de la Regió Sanitària de Lleida amb formació especialitzada en l'àmbit de la recerca.
 • B. Ajut post-residència per dedicació a recerca per a professionals de centres de Salut de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran: Ajut per a que professionals amb formació sanitària especialitzada que exerceixin a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran abans i/o mentre gaudeixin de l'ajut, desenvolupin o participin en un projecte de recerca en salut (nou o ja iniciat) en el marc d'un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. L'objectiu d'aquest ajut és introduir en la recerca als professionals sanitaris amb formació especialitzada de la Regió Sanitaria de l'Alt Pirineu i Aran.
 • C. Ajut post-residència per a donar suport al CREBA: Ajut per a la incorporació d'un/a professional mèdic amb formació especialitzada MIR en especialitats quirúrgiques. L'objectiu d'aquest ajut és donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i activitats de formació en models experimentals porcins del Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA).
 • D. Ajuts per a la finalització de tesi doctoral: Ajuts per a estudiants de doctorat que estiguin matriculats/matriculades en el programa de Doctorat en Salut o el Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la Universitat de Lleida (UdL), que estiguin esgotant (que finalitzi al llarg de l'any 2021) un contracte predoctoral obtingut en les convocatòries de Personal predoctoral en formació UdL de l'any 2018 o dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) de l'AGAUR 2018. L'objectiu d'aquest ajut és que tot/a investigador/a predoctoral que, en concurrència competitiva, hagi aconseguit un ajut predoctoral de 36 mesos de durada (no s'inclouen els ajuts la durada dels quals s'ha reduït pel gaudi d'anteriors ajuts per a la mateixa finalitat), pugui sol·licitar un contracte de 12 mesos amb l'IRBLleida (a iniciar-se un cop esgotat l'ajut del que disposi), amb la finalitat de poder acabar la seva tesi doctoral.
 • E. Ajuts per a la iniciació a la recerca. Ajuts per a investigadors/investigadores que hagin completat un grau i un Màster que donin accés al programa de Doctorat en Salut o al programa de Doctorat de Cures Integrals i Serveis de Salut de la Universitat de Lleida (UdL), i que estiguin acceptats en un grup de recerca adscrit a l'IRBLleida. L'objectiu d'aquest ajut és permetre captar o retenir candidats/candidates que vulguin desenvolupar un Doctorat perquè puguin sol·licitar beques competitives amb el grup receptor de l'IRBLleida durant la durada d'aquest ajut.

La documentació requerida s'haurà d'enviar per correu electrònic a projects@irblleida.cat, indicant: Sol·licitud Ajut Recerca en Salut 2021 - Modalitat (la indicada), fins el 15 de juny a les 15h. EXCEPTE el cas de la modalitat E que la data de tancament és el 27 de juliol.

Per a més informació, consultar les bases (adjunt).


Esmenes a la convocatòria "Ajuts al Talent en Investigació Biomèdica Convocatòria 2021 - 9a Edició"

Els comuniquem que a data 01/06/2021 hem realitzat les següents esmenes als formularis i a les dates de les modalitats que els mostrem a continuació:

 • Modalitat D-Formulari Sol·licitud: S'ha modificat la manera de fer constar els agraïments en les publicacions en que el beneficiari de l'ajut aparegui com autor. Cal que consti la convocatòria actual "Ajuts al talent en investigació Biomèdica - 2021", enlloc de l'anterior.
 • Modalitat E-Formulari Sol·licitud: S'ha modificat la manera de fer constar els agraïments en les publicacions en que el beneficiari de l'ajut aparegui com autor. Cal que consti la convocatòria actual "Ajuts al talent en investigació Biomèdica - 2021", enlloc de l'anterior. També s'ha eliminat la necessitat de que el/la candidat/a presenti cap publicació durant el gaudi de l'ajut.
 • Modalitat E-Memòria de Treball de Recerca: S'han introduït els apartats pertinents per a fer constar els mèrits de l'IP i del/la candidat/a.
 • Modalitat E-Dates Presentació Sol·licituds: Degut a una errada tipogràfica es van posar a la Modalitat E les dates de presentació de les altres sol·licituds. Les dates correctes per a la Modalitat E son:
  • Presentació de sol·licituds, des del 31 de maig fins a les 15h del 27 de juliol.
  • Avaluació d'expedients, del 27 de juliol fins al 10 d'agost.
  • Resolució provisional, 10 d'agost.
  • Al·legacions, de l'11 al 17 d'agost.
  • Resolució definitiva, 20 d'agost.