← Altres convocatòries

Fundació Internacional per a la Recerca de la Diabetis Juvenil

Data tancament:

Tema: Beques en l'àmbit de la recerca en Diabetis Mellitus Tipus I, que permetran al personal investigador amb títol de doctor treballar sota la supervisió d'un/a tutor/a vinculat a una organització amb o sense ànim de lucre, pública o privada, de qualsevol país del món.

Candidatures: Beca postdoctoral dirigida a personal científic qualificat i prometedor que hagi obtingut el títol de doctor o metge especialista en els últims cinc anys i vulgui orientar la seva carrera professional a la recerca en el camp de la Diabetis Mellitus de tipus I o a personal científic prometedor, que hagi obtingut el títol de doctor en els últims sis anys, formació a temps complet per a impulsar la seva carrera investigadora en el camp de la diabetis.

Asociación: Juvenile Diabetes Research Foundation International

Pressupost: Segons els antecedents de la persona candidata

Durada: 3 o 4 anys

Tancament convocatòria: 11 juliol 2021

Informació web: https://aplicacionesidival.idival.org/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=796