← Altres convocatòries

Horizon-INFRA-2021-Emercency-02- Serveis d'infraestructura d'investigació per respostes ràpides d'investigació de COVID-19 i altres epidèmies de malalties infeccioses

Data tancament:

Temàtica: Les propostes d'aquesta acció integraran els serveis d'infraestructura d'investigació per formar una cartera completa i inclusiva per donar suport a la investigació en resposta a les epidèmies de malalties infeccioses o recolzar les respectives investigacions d'avantguarda en el camp. Com a primer desafiament immediat, els serveis prestats han de recolzar la investigació dirigida a les variants emergents de la SARS-Cov-2 i abordar la pandèmia de COVID-19 en curs.

Dotació: Per determinar

Data límit de presentació: 6 maig 2021

Més informació: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState